TŘÍFÁZOVÉ 2. STUPŇOVÉ

Filtr dle parametrů

Průtok vzduchu max. (m3/h)

Tlak max. (mbar)

Vakuum max. (-mbar)

produkty

GHBH 040 36 BL9-DFa(N)

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ |DVOUTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ TLAK | SÉRIE 9 | ODOLNÝ PROTI VÝBUCHU
Průtok vzduchu max.: 1940 m3/h
Tlak max.: 280 mbar
Vakuum max.: -310 mbar

GHBH 040 36 BL9-DFa(N)

GHBG 7D5 36 2R6

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ TLAK | SÉRIE G
Průtok vzduchu max.: 165 m3/h
Tlak max.: 740 mbar
Vakuum max.: -460 mbar

GHBG 7D5 36 2R6

GHBG 4D4 34 2R6

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ TLAK | SÉRIE G
Průtok vzduchu max.: 165 m3/h
Tlak max.: 500 mbar
Vakuum max.: -460 mbar

GHBG 4D4 34 2R6

GHBG 003 34 2R5

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ TLAK | SÉRIE G
Průtok vzduchu max.: 120 m3/h
Tlak max.: 460 mbar
Vakuum max.: -470 mbar

GHBG 003 34 2R5

GHBG 4D4 34 2R4

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ TLAK | SÉRIE G
Průtok vzduchu max.: 87 m3/h
Tlak max.: 750 mbar
Vakuum max.: -500 mbar

GHBG 4D4 34 2R4

GHBG 002 34 2R4

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ TLAK | SÉRIE G
Průtok vzduchu max.: 87 m3/h
Tlak max.: 450 mbar
Vakuum max.: -480 mbar

GHBG 002 34 2R4

GHBG 002 34 2R2

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ TLAK | SÉRIE G
Průtok vzduchu max.: 47 m3/h
Tlak max.: 650 mbar
Vakuum max.: -370 mbar

GHBG 002 34 2R2

GHBG 1D2 34 2R2

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ TLAK | SÉRIE G
Průtok vzduchu max.: 47 m3/h
Tlak max.: 490 mbar
Vakuum max.: -370 mbar

GHBG 1D2 34 2R2

GHBG 002 34 2R3

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ TLAK | SÉRIE G
Průtok vzduchu max.: 65 m3/h
Tlak max.: 540 mbar
Vakuum max.: -440 mbar

GHBG 002 34 2R3

GHBG 1D7 34 2R3

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ TLAK | SÉRIE G
Průtok vzduchu max.: 65 m3/h
Tlak max.: 480 mbar
Vakuum max.: -400 mbar

GHBG 1D7 34 2R3

GHBH 034 36 BW9

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ VÝKON & TLAK| SÉRIE 9
Průtok vzduchu max.: 2050 m3/h
Tlak max.: 280 mbar
Vakuum max.: -310 mbar

GHBH 034 36 BW9

GHBH 027 36 BW9

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 9
Průtok vzduchu max.: 2050 m3/h
Tlak max.: 230 mbar
Vakuum max.: -250 mbar

GHBH 027 36 BW9

GHBH 020 36 BW9

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 9
Průtok vzduchu max.: 2050 m3/h
Tlak max.: 170 mbar
Vakuum max.: -160 mbar

GHBH 020 36 BW9

GHBH 034 36 BR9

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOCE VÝKONNÉ | SÉRIE 9
Průtok vzduchu max.: 1940 m3/h
Tlak max.: 280 mbar
Vakuum max.: -310 mbar

GHBH 034 36 BR9

GHBH 027 36 BR9

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 9
Průtok vzduchu max.: 1940 m3/h
Tlak max.: 200 mbar
Vakuum max.: -220 mbar

GHBH 027 36 BR9

GHBH 020 36 BR9

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 9
Průtok vzduchu max.: 1940 m3/h
Tlak max.: 110 mbar
Vakuum max.: -130 mbar

GHBH 020 36 BR9

GHBH 034 36 2R9

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 9
Průtok vzduchu max.: 1110 m3/h
Tlak max.: 590 mbar
Vakuum max.: -440 mbar

GHBH 034 36 2R9

GHBH 027 36 2R9

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 9
Průtok vzduchu max.: 1110 m3/h
Tlak max.: 500 mbar
Vakuum max.: -440 mbar

GHBH 027 36 2R9

GHBH 022 36 2R9

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 9
Průtok vzduchu max.: 1110 m3/h
Tlak max.: 370 mbar
Vakuum max.: -410 mbar

GHBH 022 36 2R9

GHBH 017 36 2R9

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 9
Průtok vzduchu max.: 1110 m3/h
Tlak max.: 270 mbar
Vakuum max.: -300 mbar

GHBH 017 36 2R9

GHBH 015 36 BR8

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 8
Průtok vzduchu max.: 900 m3/h
Tlak max.: 370 mbar
Vakuum max.: -280 mbar

GHBH 015 36 BR8

GHBH 010 36 BR8

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 8
Průtok vzduchu max.: 900 m3/h
Tlak max.: 180 mbar
Vakuum max.: -200 mbar

GHBH 010 36 BR8

GHBH 020 36 2R8

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 8
Průtok vzduchu max.: 520 m3/h
Tlak max.: 670 mbar
Vakuum max.: -460 mbar

GHBH 020 36 2R8

GHBH 015 36 2R8

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 8
Průtok vzduchu max.: 520 m3/h
Tlak max.: 660 mbar
Vakuum max.: -430 mbar

GHBH 015 36 2R8

GHBH 010 36 2R8 IE3

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 8
Průtok vzduchu max.: 520 m3/h
Tlak max.: 400 mbar
Vakuum max.: -400 mbar

GHBH 010 36 2R8 IE3

GHBH 7D5 36 2R8

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 8
Průtok vzduchu max.: 520 m3/h
Tlak max.: 260 mbar
Vakuum max.: -280 mbar

GHBH 7D5 36 2R8

GHBH 010 36 BR7

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 7
Průtok vzduchu max.: 500 m3/h
Tlak max.: 320 mbar
Vakuum max.: -240 mbar

GHBH 010 36 BR7

GHBH 7D5 36 BR7

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 7
Průtok vzduchu max.: 500 m3/h
Tlak max.: 260 mbar
Vakuum max.: -240 mbar

GHBH 7D5 36 BR7

GHBH 5D7 36 BR7

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | ULTRA VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 7
Průtok vzduchu max.: 500 m3/h
Tlak max.: 140 mbar
Vakuum max.: -150 mbar

GHBH 5D7 36 BR7

GHBH 010 36 2R7

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 7
Průtok vzduchu max.: 320 m3/h
Tlak max.: 570 mbar
Vakuum max.: -440 mbar

GHBH 010 36 2R7

GHBH 7D5 36 2R7

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 7
Průtok vzduchu max.: 320 m3/h
Tlak max.: 500 mbar
Vakuum max.: -440 mbar

GHBH 7D5 36 2R7

GHBH 5D7 36 2R7

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 7
Průtok vzduchu max.: 320 m3/h
Tlak max.: 380 mbar
Vakuum max.: -360 mbar

GHBH 5D7 36 2R7

GHBH 004 34 2R7

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 7
Průtok vzduchu max.: 320 m3/h
Tlak max.: 260 mbar
Vakuum max.: -280 mbar

GHBH 004 34 2R7

GHBH 003 34 2R7

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOCE VÝKONNÉ | SÉRIE 7
Průtok vzduchu max.: 320 m3/h
Tlak max.: 190 mbar
Vakuum max.: -200 mbar

GHBH 003 34 2R7

GHBH 5D5 36 2R5

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 5
Průtok vzduchu max.: 230 m3/h
Tlak max.: 440 mbar
Vakuum max.: -390 mbar

GHBH 5D5 36 2R5

GHBH 004 34 2R5

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 5
Průtok vzduchu max.: 230 m3/h
Tlak max.: 410 mbar
Vakuum max.: -340 mbar

GHBH 004 34 2R5

GHBH 003 34 2R4

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 4
Průtok vzduchu max.: 150 m3/h
Tlak max.: 440 mbar
Vakuum max.: -330 mbar

GHBH 003 34 2R4

GHBH 002 34 2R4

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 4
Průtok vzduchu max.: 180 m3/h
Tlak max.: 310 mbar
Vakuum max.: -320 mbar

GHBH 002 34 2R4

GHBH 1D7 34 2R3

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 3
Průtok vzduchu max.: 110 m3/h
Tlak max.: 290 mbar
Vakuum max.: -280 mbar

GHBH 1D7 34 2R3

GHBH 1D2 34 2R3

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 3
Průtok vzduchu max.: 110 m3/h
Tlak max.: 230 mbar
Vakuum max.: -200 mbar

GHBH 1D2 34 2R3

GHBH 001 34 2R2

DMYCHADLO S POSTRANNÍM KANÁLEM GOORUI | TŘÍFÁZOVÉ | DVOUSTUPŇOVÉ | VYSOKÝ VÝKON & TLAK | SÉRIE 2
Průtok vzduchu max.: 88 m3/h
Tlak max.: 240 mbar
Vakuum max.: -210 mbar

GHBH 001 34 2R2