• Frekvenční měnič Starvert iS7

    Frekvenční měnič Starvert iS7

    Frekvenční měnič Starvert iS7 je určen pro trojfázové asynchronní motory (skalární U/F řízení nebo vektorové řízení s/bez zpětné vazby).